tips & tricks

Windows 10 wachtwoord kwijt :
1. Start de computer op vanaf een Windows 10-installatiemedium (DVD of USB stick).
Is er geen toegang tot het systeem meer omdat alle zelf aangemaakte administratoraccounts per ongeluk zijn verwijderd of omdat de wachtwoorden zijn vergeten? Geen nood, Windows is standaard voorzien van een verborgen administratoraccount met de naam Administrator. Dit account is als volgt buiten Windows om te activeren:
2. Start bij het eerste scherm (voor het instellen van de taal en toetsenbordindeling) de opdrachtprompt. Dat kan met de toetscombinatie SHIFT-F10, of met de knop Volgende, optie Uw computer herstellen, tegel Problemen oplossen, tegel Geavanceerde opties, tegel Opdrachtprompt.
3. Start de registereditor met het commando REGEDIT.
4. Selecteer de registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE.
5. Selecteer in de menubalk van de registereditor de opties Bestand (File), Component laden (Load Hive).
6. Selecteer de partitie van de Windows-installatie (de schijfletter wijkt af van die in Windows).
7. Open de map Windows\System32\config, selecteer het bestand SAM en klik op de knop Open.
8. Geef in het venster Component laden (Load Hive) de naam ADMIN op.
9. Navigeer naar de registersleutel HKLM\ADMIN\SAM\Domains\Account\Users\000001F4.
10. Dubbelklik op de registerwaarde F om deze te kunnen wijzigen.
11. Dubbelklik op de eerste waarde in de rij 0038 (8e rij) en wijzig (in de 2e kolom) de waarde 11 in 10 (of omgekeerd om het ingebouwde administratoraccount uit te schakelen).
12. Sluit de registereditor, herstart Windows en wijzig vanuit het toegevoegde account Administrator het reeds aanwezige gebruikersaccount in een administratoraccount (of maak een nieuw administratoraccount aan).
13. Tot slot kan het administratoraccount weer worden verborgen door in een opdrachtvenster met administratorrechten het commando NET USER ADMINISTRATOR /ACTIVE:NO te geven (vervangNO door YES om deze weer zichtbaar te maken).